Wat biedt TMC

Administratiekantoor & ZorgPrestatieModel ondersteuning

Created with Sketch.

In de afgelopen ruim 22 jaar heb ik ervaring opgedaan met het opstarten en ondersteunen van diverse vrijgevestigde psychotherapeuten in de Volwassenen GGZ en de Jeugd GGZ. Inmiddels ben ik als ZZPer werkzaam voor meer dan 25 praktijken in met name het midden van het land en de randstad. De uitbestede werkzaamheden worden door mij uitgevoerd vanaf eigen locatie en waar nodig of gewenst bezoek ik periodiek de praktijk voor overleg en/of afstemming.

Jeugd GGZ

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd GGZ. Dit gaf en geeft zoveel administratieve rompslomp dat er zelfs praktijken waren die hierdoor uiteindelijk stopten. Anderen redden het wellicht met veel ploeteren en maken van administratieve overuren. Dit kan echter niet de bedoeling zijn!

Voor een aantal Kind en Jeugd praktijken heb ik inmiddels de ondersteuning en (een deel van) de administratie, zoals bijvoorbeeld het agendabeheer, het declaratieproces en het berichtenverkeer richting gemeenten, overgenomen. Hierdoor zijn zij nu weer in staat met hun vak bezig te zijn en hun tijd en kennis aan te wenden ten behoeve van hun cliënten, zonder zich te hoeven bekommeren over allerlei administratieve bijzaken.

Dankzij de kennis en de relaties die ik in al deze jaren heb kunnen opbouwen, zowel bij de verschillende psychotherapie praktijken, medewerkers van de gemeenten als ook bij de zorgverzekeraars, kan ik een betrouwbaar contracteringsproces waarborgen voor mijn cliënten.

Voorkomende werkzaamheden:

Opzetten eigen praktijk
Hierbij komen zoal ter sprake:

 • Contracten met zorgverzekeraars
 • Aanmelden Vecozo
 • Advisering en aanmelding kwaliteitsstatuut
 • Softwarekeuze(s) en contacten met software leveranciers t.b.v. het opstarten
 • De keuzes: wat zelf doen? wat uitbesteden?
 • En al meer wat nodig is om zelfstandig te kunnen starten.

Jeugdzorg

 • Verzorgen van het berichtenverkeer richting gemeenten en Vecozo conform de Jeugdwet GGZ
 • Er worden beschikkingen aangevraagd
 • Start en stopberichten verstuurd
 • Declareren
 • Jaarverantwoording / halfjaarverantwoording
 • Jaarlijks invoeren gemeente tarieven
 • Overleg met gemeenten m.b.t. contractenAdvies werkwijze

Volwassen zorg

 • ZorgPrestatieModel administratie
 • Alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. een correcte ZPM administratie
 • Contractbeheer met zorgverzekeraars
 • Declareren gecontracteerde en ongecontracteerde zorg
 • Adviseren
 • Beheer omzetplafond
 • Aanleveren verplichte rapportages zoals bijvoorbeeld ROM metingen, DIS rapportages
 • Jaarlijkse tarieven van zorgverzekeraars invoeren

Overig

 • Financiële administratie
 • Indien gewenst kan ik uw financiële administratie uit handen nemen.
 • Budgetten aanvragen en standen bijhouden
 • Bijhouden van productie
 • Signaleren budgetplafonds

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Klik hier.